O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi

Wypromuj również swoją stronę

Ważne linki

Polskie Towarzystwo Dysleksji
Zarząd Główny
www.ptd.edu.pl
Polskie Towarzystwo Dysleksji
oddział terenowy w Warszawie
www.dysleksja.waw.pl
Rzecznik Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl
Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA
www.res-polona.com.pl
Program edukacyjno-terapeutyczny
Ortograffiti
www.ortograffiti.pl
Serwis poświecony specyficznym trudnościom
w uczeniu się
www.spet.info.pl
Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
www.wodn.lodz.pl
Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
www.star.wckp.lodz.pl
Klub Nauczyciela w Łodzi
www.klubnauczyciela.com.pl/
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji
www.uml.lodz.pl
Kuratorium Oświaty w Łodzi
www.kuratorium.lodz.pl
Arkana - Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju
www.arkana.lodz.pl
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
www.domkultury.com.pl