O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi

Wypromuj również swoją stronę

PUBLIKACJE

Na śniadanie zjem półkę, czyli jak rozpoznać dysleksję
Jeden z najsłynniejszych bajkopisarzy Hans Christian Andersen zmagał się z dysleksją. "Brzydkie kaczątko" to opowieść o nim samym - małym dyslektyku. Czego jeszcze nie wiemy o dysleksji? Zapewne wiele, ale trwający właśnie Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji to dobry moment, by to zmienić
Rozmowa z Teresą Wejner-Jaworską, prezeską łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Dyslektycy bawią się fragmentem książki Masłowskiej
Na co dzień mają kłopoty z czytaniem i robią sporo błędów przy pisaniu. Gimnazjaliści z dysleksją uczyli się twórczego podejścia do tekstu. Punktem wyjścia były fragmenty najnowszej książki Doroty Masłowskiej. Zajęcia zorganizowano z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

Wspierajmy rozwój każdego ucznia  dr Teresa Wejner
Jakie powinniśmy podjąć działania, o czym pamiętać, co wziąć pod uwagę, aby zaistniało autentyczne wspieranie rozwoju?

Dyslektyk to znaczy inny, czy taki sam?  Katarzyna Zatorska Szkoła Podstawowa nr 139 w Łodzi
Czy dyslektyk jest inny, czy taki sam jak jego koledzy, rówieśnicy? Oczywiście wszystko zależy od tego jakie przyjmiemy kryteria, bo przecież każdy z nas jest inny. Pytanie zgoła banalne, ale temat dysleksji budzi wciąż wiele kontrowersji i emocji.

Co wiemy o dysleksji  dr Teresa Wejner
Dysleksja to nie choroba, ale specyficzne zaburzenie uczenia się, które dotyczy rozwoju funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu.

Na progu nowej rzeczywistości  dr Teresa Wejner
Wiek lat sześciu to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Ważne jest wtedy dostarczanie dzieciom pozytywnych doznań związanych z odkrywaniem świata.

Liczy się uczeń a nie statystyki  dr Teresa Wejner
Badania ankietowe dotyczące szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją

Uczniowie z dysleksją rozwojową podczas sprawdzianu 2008  dr Teresa Wejner
Badania dotyczące problematyki uczniów dyslektycznych w kontekście egzaminów zewnętrznych.

Uczniowie dyslektyczni i ich prawa w kontekście egzaminów zewnętrznych i terapiidr Teresa Wejner
Prawa ucznia wynikają z zagwarantowanych wcześniejm praw dziecka. Pierwszym aktem prawnym na rzecz dzieci była uchwalona w 1924 r. Genewska Deklaracja Praw Dziecka. przez Ligę Narodów- wcześniej dzieci nie miały żadnych praw. W 1959 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Deklarację Praw Dziecka, która podkreślała, że dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.

Charakterystyczne błędy popełniane przez uczniów dyslektycznych w nauce szkolnej.  dr Teresa Wejner
Uczniowie z dysleksją rozwojową napotykają na różnorodne trudności w nauce szkolnej. Najczęściej główną przyczynę dysleksji upatruje się w zaburzeniach funkcji percepcyjno - motorycznych w zakresie analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, lateralizacji i orientacji przestrzennej.

Segregacja międzyszkolna  dr Teresa Wejner
Teoria stratyfikacji społecznej, czyli uwarstwienia społecznego jest koncepcją dotyczącą podziału społeczeństwa pod kątem istnienia warstw (klas, stanów, grup społeczno-zawodowych) różniących się między sobą pod względem np. dochodu, prestiżu, wieku, kwalifikacji, wykształcenia lub pełnionych funkcji. W myśl tej koncepcji, pozycja danej warstwy społecznej jest, uzależniona od uznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości.

Jak pomóc uczniowi z trudnościami w czytaniu? - prezentacja ćwiczeń „Czytam, rozumiem wiem”  Danuta Gmosińska
Prezentowany zestaw ćwiczeń może być wykorzystany podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów, jak również do samodzielnych ćwiczeń w domu. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Odbiorcami tej propozycji mogą być także uczniowie, u których trudności w czytaniu nie mają podłoża dyslektycznego.

Terapia dziecka z ADHD  dr Teresa Wejner
Na temat ADHD czyli Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej można spotkać wiele opracowań. Niemal wszystkie skupiają się na diagnozie, mniej jest natomiast opracowań dotyczących terapii dziecka w kontekście nauki szkolnej.

Dysleksja w starszym wieku szkolnym  Danuta Gmosińska
Dysleksja to zespół specyficznych trudności w uczeniu się występujących pomimo prawidłowej inteligencji, właściwej metodyki nauczania i odpowiednich warunków środowiskowych. Artykuł ma ułatwić nauczycielom przedmiotowym rozpoznawanie objawów zaburzeń funkcji poznawczych u dyslektyków w starszym wieku szkolnym.

Propozycje dla ucznia - jak doskonalić umiejętność poprawnego pisania  Danuta Gmosińska
Przede wszystkim podejmij decyzję: Chcę pisać poprawnie. Powtórz to zdanie kilka razy i zaobserwuj czy mówisz je z przekonaniem. Zastanów się, dlaczego chcesz osiągnąć taki cel. Jakie możesz odnieść korzyści z jego realizacji? Gdy już wiesz na pewno, że warto podjąć trud, aby pisać coraz poprawniej, zapoznaj się z zamieszczonymi tu propozycjami.

Recenzja książki „Literowe komnaty, czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” Katarzyna Rakowska
„Literowe komnaty” to książka dla dzieci, które rozpoczynają poznawanie liter bądź mają trudności w nauce czytania i pisania. Powstała na bazie doświadczeń autorek pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łodzi i zajmujących się m.in. dziećmi z dysleksją. Może być wykorzystywana przez nauczycieli jako podręcznik pomocniczy w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych, a także przez rodziców, którzy chcieliby wprowadzić swe pociechy w świat liter.