O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi

Wypromuj również swoją stronę

Z DYSLEKSJĄ BEZ BARIER

Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu   Adresat projektu   Kadry   Harmonogram zajęć   Kontakty   Konkursy

Przebieg projektu   Scenariusze   Sprawozdanie końcowe

Prowadzące zajęcia to nauczycielki o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim doświadczeniu w pracy z uczniami dyslektycznymi łódzkich szkół podstawowych oraz szkół średnich. To osoby, które współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, dzięki czemu znają zarówno kryteria oceniania egzaminów zewnętrznych jak również wymagane treści i umiejętności, którymi uczniowie powinni wykazać się podczas egzaminów na poszczególnych poziomach kształcenia.

Terapeutki to osoby od wielu lat związane z Polskim Towarzystwem Dysleksji w Łodzi, doskonale znające problem, o którym mowa, prowadzące wcześniej różne formy terapii dla dzieci dyslektycznych. W czasie realizacji projektu terapeutki służą wsparciem zarówno dzieciom jak i ich opiekunom oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia. Można skorzystać z ich porad, w szerokim tego słowa znaczeniu, aby dowiedzieć się lub uzupełnić informacje dotyczące min. form pracy z dzieckiem dyslektycznym. Dyżury terapeutów określone są w harmonogramie zajęć.

Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności